Veronika DRTINOVÁ

Diplomová práce

Zajištění a vymáhání pohledávek v sektoru malých a středních podniků v České republice

Securing and recovery in the sector of small and medium enterprises in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce s názvem ?Zajištění a vymáhání pohledávek v sektoru malých a středních podniků v České republice,? jejímž cílem je poskytnout ucelený pohled na problematiku vzniku, evidence, zajištění a vymáhání pohledávek v malých a středních podnicích působících ve stavebnictví na základě dotazníkového šetření a následně ze zjištěných výsledků navrhnout řešení dané problematiky. První část práce …více
Abstract:
The thesis titled "Securing a recovery in the sector of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic," which aims to provide a comprehensive perspective on the creation, registration, security and recovery in small and medium-sized enterprises operating in the construction industry on the basis of a questionnaire and subsequently of the obtained results suggest this issue. The first part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Mazancová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRTINOVÁ, Veronika. Zajištění a vymáhání pohledávek v sektoru malých a středních podniků v České republice. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická