Veronika DRTINOVÁ

Master's thesis

Zajištění a vymáhání pohledávek v sektoru malých a středních podniků v České republice

Securing and recovery in the sector of small and medium enterprises in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce s názvem ?Zajištění a vymáhání pohledávek v sektoru malých a středních podniků v České republice,? jejímž cílem je poskytnout ucelený pohled na problematiku vzniku, evidence, zajištění a vymáhání pohledávek v malých a středních podnicích působících ve stavebnictví na základě dotazníkového šetření a následně ze zjištěných výsledků navrhnout řešení dané problematiky. První část práce …more
Abstract:
The thesis titled "Securing a recovery in the sector of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic," which aims to provide a comprehensive perspective on the creation, registration, security and recovery in small and medium-sized enterprises operating in the construction industry on the basis of a questionnaire and subsequently of the obtained results suggest this issue. The first part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavlína Mazancová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DRTINOVÁ, Veronika. Zajištění a vymáhání pohledávek v sektoru malých a středních podniků v České republice. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická