Bc. Denis Dagidir

Master's thesis

Webová aplikace pro studium jazyka Python a frameworku Django

Web application for studies of the language Python and the framework Django
Abstract:
Dagidir, D. Webová aplikace pro studium jazyka Python a frameworku Django. Diplomová práce. Brno, 2021 Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace. Cílem práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci pro studium jazyka Python a frameworku Django. V teoretické části jsou srovnány již existující řešení, která jsou podobná mé práci. V této části je seznámení s dostupnou literaturou …more
Abstract:
Dagidir, D. Web application for studies of the language Python and the framework Django. Diploma thesis. Brno, 2021 The diploma thesis is focused on designing and implementing a web application. The goal of the thesis is to design and implement a web application for studies of the language Python and the framework Django. The theoretical part compares existing solutions that are similar to my thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Oldřich Faldík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / field / specializace:
Engineering Informatics / Automation Control and Informatics / Graphics and its Application