Ing. Monika Malá

Bakalářská práce

Sociální klima a podniková kultura v podnicích Rako a.s. a Brano Group a.s. se zaměřením na rovnost žen a mužů

Social Climate and Corporate Culture of the Enterprises Rako a.s. and Brano Group a.s. Focusing on Equality between Women and Men
Anotace:
Utváření podnikové kultury je pro společnost velmi důležité, právě z toho důvodu, že dobrá podniková kultura přispívá k prosperitě podniku. Ovlivňuje také spokojenost pracovníků a zvyšuje tím i efektivitu práce. Cílem podniku je zachovávat rovné příležitosti mužů i žen, aby vše bylo v souladu se zákoníkem práce. První část bakalářské práce je věnována podnikové kultuře a jejímu vývoji. Dále je zde …více
Abstract:
Die Gestaltung von Unternehmenskultur ist für die Gesellschaft sehr wichtig, weil gute Unternehmenskultur zur Prosperität des Betriebes beiträgt. Sie beeinflusst auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter und erhöht damit die Effektivität der Arbeit. Das Ziel jedes Betriebes ist gleiche Gelegenheiten der Männer und Frauen zu erhalten, damit alles im Einklang mit dem Arbeitsgesetzbuch steht. Im ersten Teil …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Iva Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní