Bc. Petr Šilhák

Diplomová práce

Kolaborativní a korekční systém pro mobilní sběr biogeografických dat

A collaborative and correction system for mobile acquisition of biogeographical data
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá jak teoretickými, tak praktickými aspekty dobrovolnického sběru dat týkajícího se pozorování ptačích druhů. V úvodní teoretické části se nachází informace obecně se vztahující k fenoménu dobrovolnického sběru dat. Nachází se zde kapitoly obsahující možnosti využití dat vytvořených tímto způsobem. Postihnuta je také otázka uživatelských aspektů citizen science a kvality …více
Abstract:
This diploma thesis deals with both the theoretical and practical aspects of volunteer collection of bird species data. In the introductory theoretical part there is information generally related to the phenomenon of volunteer data collection. Here are chapters containing the possibilities of using the data created in this way. The issue of user aspects of citizen science and the quality of such data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika