Theses 

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s epilepsií – Eva BRIŠŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Eva BRIŠŠOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s epilepsií

Nursing Process in Care of Patient with Epilepsy

Anotace: Tato bakalářská práce shrnuje problematiku pacientů s epilepsií. Cílem práce bylo popsat specifickou ošetřovatelskou péči o tyto pacienty v klinické praxi. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje základní informace o tomto onemocnění, etiologii, klasifikaci epileptických záchvatů, diagnostice a současných možnostech léčby epilepsie. Je rozšířena o kapitolu ošetřovatelský proces věnující se charakteristice a významu jednotlivých fází. Praktická část věnuje pozornost konkrétním ošetřovatelským problémům pacientů s tímto onemocněním. U hospitalizované pacientky byly na základě získané ošetřovatelské anamnézy stanoveny ošetřovatelské diagnózy s využitím NANDA International a následně postaven individuální plán ošetřovatelské péče. V závěru práce byl tento ošetřovatelský proces vyhodnocen.

Abstract: This bachelor thesis summarizes the problems of patients with epilepsy. The aim was to describe a specific nursing care for these patients in clinical practice. The thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical section includes basic information about the disease, etiology, classification of epileptic seizures, diagnosis and current treatment options for epilepsy. It´s extended on the chapter called nursing process which deals with the characteristics and importance of each phase. The practical part deals with specific attention to the problems of nursing patients with this disease. From the hospitalized patient were established on the basis of nursing history by using the NANDA International nursing diagnosis and later an individual plan of nursing care was built. The conclusion is that the nursing process was reviewed.

Klíčová slova: epilepsie, antiepileptika, status epilepticus, ošetřovatelský proces, NANDA diagnostika, pacient

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Šináglová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=19980 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

BRIŠŠOVÁ, Eva. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s epilepsií. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 13:51, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz