Bc. Ladislav Smékal

Diplomová práce

Hledání zdraví v organizaci - psychologický well-being a jeho vztah k transformačnímu leadershipu

SEARCH FOR HEALTH IN AN ORGANIZATION - PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND ITS RELATIONSHIP TO TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP
Anotace:
Dosavadní výzkumy dokládají, že organizační prostředí a pracovní podmínky patří mezi faktory, které mohou mít potenciálně pozitivní i negativní konsekvence v oblasti psychického a fyzického zdraví zaměstnanců. Myšlenkové pozadí uplatněné v této práci vychází z přenesení části tradičního fokusu psychologického výzkumu organizace z výkonu, účinků a faktorů stresu, problémů a pracovní spokojenosti na …více
Abstract:
Actual research have proved that the organizational environment and occupational conditions belong among factors which can have potentially positive or negative consequences in the area of employees’ mental and physical health. Thought background applied in this study stems from the transfer of a part of the traditional psychological organizational research focus from the performance, stress effects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií