Adam Zikmund

Bakalářská práce

Ekonometrická analýza úmrtnosti při dopravních nehodách ve vybraných světových zemích

Econometric Analysis of Mortality in Road Accidents in Selected States of the World
Anotace:
Silniční doprava je podstatnou součástí každodenního života. Na silničních komunikacích ale velmi často dochází k nehodám, které mohou způsobit zranění zúčastněných osob. V nejhorším případě může dojít dokonce k úmrtí. Tato bakalářská práce se zabývá ekonometrickou analýzou nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na úmrtnost. Nejdříve seznamuje s použitou metodologií a s proměnnými, které jsou pro …více
Abstract:
The road transportation is a fundamental part of everyday life. Of course car accidents can arise on the roads and cause injuries of the participating people. In the worst case the accidents can give rise to the death. This bachelor's thesis concerns with the econometric analysis of the most important factors influencing the mortality rate. At first, it presents the methodology later applied to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Elena Kuchina
  • Oponent: Tomáš Cahlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57198

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii