Bc. Jan Štosek

Diplomová práce

Analýza a srovnání Dynamics CRM 4.0 a 2011 s Dynamics CRM Online

Analysis and comparison of Dynamics CRM 4.0 and 2011 with Dynamics CRM Online
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou a srovnáním Microsoft Dynamics CRM 4.0, 2011 a Online. Teoretická část popisuje obecně problematiku CRM, Customer Relationship Management tedy Řízení vztahů se zákazníky, různý způsoby jak pojem CRM chápat a věnuje se i dodavatelům CRM systémů. Praktická část je rozdělená do dvou částí, první se věnuje srovnání tří verzí systému Microsoft Dynamics CRM, konkrétně verzí …více
Abstract:
This master thesis is focused on analysis and comparison of 3 different versions of Microsoft Dynamics CRM, 4.0, 2011 and Online. First part is theoretical and covers CRM, Customer Relationship Management, in general, describes 2 ways how to understand CRM and also mentiones companies producing CRM systems. Practical part is split in two smaller parts, first handles comparison of MS Dynamics CRM 4 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Ing. Karel Kisza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky