Bc. Nikola Salašová

Diplomová práce

Vliv celosvětové ekonomické krize na drobného podnikatele v průběhu dvou uplynulých let

Impact of the world economic crisis on the small businessman during in the past two years
Anotace:
Úvod a vymezení stanovených cílů. Analýza celosvětové ekonomické krize a současné situace. Seznámení s ekonomickými vstupy a výstupy konkrétní firmy. Návrhy opatření proti dopadům krize pro firmu autoservis Kubovic. Závěrečné zhodnocení firemní optimalizace a možný přínos podaných návrhů této práce.
Abstract:
Introduction and determeination of the defined goals. Analysis of the world economic crisis and the present circumstances. Orientation with the economic inputs and outputs of a concrete company. Proposals of measures against the crisis impacts for carcompany Kubovic. Final estimation of the company optimization and possible issues of made proposals in this thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Pavel Kubovic
  • Oponent: doc. Ing. Oto Štefan Kubik, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting