Solomon Gyamfi

Diplomová práce

společná implementace EU v oblasti imigrace a azylu: případ Norska a České republiky

Common EU Immigration and Asylum Policy implementation: The Case of Norway and the Czech Republic
Abstract:
The immigration issue has been a major problem if not the topmost in the EU recently. The four fundamental freedoms of EU law include the free movement of people within the territories of the European Union. This is ensured by creating the common condition for policies in migration. A common legal framework for immigration and asylum policies has therefore been formulated as well as the common procedure …více
Abstract:
Problematika přistěhovalectví se v poslední době v EU stala závažným problémem, ne-li dokonce tím nezávažnějším. Čtyři základní svobody upravené unijním právem zahrnují volný pohyb osob na území Evropské unie. Ten je zajištěn vytvořením společných podmínek migrační politiky. Proto byl formulován společný právní rámec pro přistěhovaleckou a azylovou politiku a společný postup pro implementaci těchto …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jana Janderová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gyamfi, Solomon. společná implementace EU v oblasti imigrace a azylu: případ Norska a České republiky. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní