Ing. Alexander Avdienko, BBA

Diplomová práce

Etika a corporate governance v českých firmách

Ethics and Corporate Governance in the Czech companies
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na identifikace současného postavení konceptu Corporate Governance u organizací podnikajících v českém tržním prostředí, a to prostřednictvím zjištění míry aplikace CG v tuzemských podnicích. Sekundárním cílem je identifikace základních charakteristik a trendů u tohoto konceptu. Praktická část práce čerpá především z primárně získaných dat. V diplomové práce dojde …více
Abstract:
In my diploma thesis I focused on identification of the current status of Corporate Governance for enterprises operating in the Czech market, through measurement of CG application level in domestic companies. The second objective is to identify basic characteristics and trends of the concept. The practical part of the thesis mainly draws from primary obtained information. In this diploma thesis the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
  • Oponent: Ing. Šimon Mastný, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance