Bc. Anna Sehnalová

Master's thesis

Evropská lidová strana a křesťansko-demokratické politické strany střední Evropy

European People's Party and Christian-Democratic Political Parties of Central Europe
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá podrobnou analýzou základních a volebních dokumentů křesťanskodemokratických politických stran ze střední Evropy a Evropské lidové strany. Následně je provedena komparace jejich postojů k vybraným tématům. Práce si klade za cíl zjistit, zda jsou postoje k určitým evropským tématům české KDU-ČSL, slovenské KDH, slovinské NSi a litevské TS-LKD kompatibilní nebo nekompatibilní …more
Abstract:
This diploma thesis is concerned with a detailed analysis of basic and election documents of Christian-Democratic Parties of Central Europe and the European People's Party. Subsequently, there is the comparison of their positions on selected themes. The study aims to detect whether the attitudes to determinate European themes of Czech KDU-CSL, Slovak KDH, Slovenian NSi and Lithuanian TS-LKD are compatible …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií