Bc. Anna Sehnalová

Diplomová práce

Evropská lidová strana a křesťansko-demokratické politické strany střední Evropy

European People's Party and Christian-Democratic Political Parties of Central Europe
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá podrobnou analýzou základních a volebních dokumentů křesťanskodemokratických politických stran ze střední Evropy a Evropské lidové strany. Následně je provedena komparace jejich postojů k vybraným tématům. Práce si klade za cíl zjistit, zda jsou postoje k určitým evropským tématům české KDU-ČSL, slovenské KDH, slovinské NSi a litevské TS-LKD kompatibilní nebo nekompatibilní …více
Abstract:
This diploma thesis is concerned with a detailed analysis of basic and election documents of Christian-Democratic Parties of Central Europe and the European People's Party. Subsequently, there is the comparison of their positions on selected themes. The study aims to detect whether the attitudes to determinate European themes of Czech KDU-CSL, Slovak KDH, Slovenian NSi and Lithuanian TS-LKD are compatible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií