Mgr. Jakub FOLWARCZNY

Diplomová práce

Refaktoring a Test Driven Development

Refactoring and TDD
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována agilnímu přístupu tvorby software pomocí Test-driven developmentu a s ním spojeném refaktoringu. Přibližuje problematiku psaní testů před samotnou implementací funkcionality teoreticky a poukazuje, jak významně napomáhá ke snížení chybovosti v pozdějších fázích vývoje, kterými jsou například integrační a QA testování. Na existujícím informačním systému demonstruje obě …více
Abstract:
The thesis is aimed to agile approach in software development, especially Test-driven development and it's related refactoring. It brings detailed theoretical overview to approach where is test of the functionality written before it's implementation and shows how this approach decrease defect founding rate in later phases, such as integration or QA testing. The diploma thesis also demonstrates practically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 1. 2010
Zveřejnit od: 29. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FOLWARCZNY, Jakub. Refaktoring a Test Driven Development. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.1.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 1. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma