Bc. Milan VANÍČEK

Diplomová práce

MONITOROVÁNÍ POHYBOVÉ AKTIVITY STUDENTŮ PRVNÍCH A DRUHÝCH ROČNÍKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL POMOCÍ FITNESS NÁRAMKŮ GARMIN

Monitoring physical activity of students in first and second grades of secondary schools by using Garmin fitness bracelets
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výzkumem pohybové aktivity žáků středních škol. Konkrétně je zaměřena na probandy prvních a druhých ročníků Gymnázia v Rokycanech. Monitoringu se zúčastnilo 43 žáků (z toho 21 dívek a 22 chlapců). Všichni monitorovaní žáci museli po dobu jednoho týdne nosit krokoměry Yamax SW 700, dále fitness náramek Garmin Vívofit a náramek Garmin Vívofit 3. Cílem práce je zjištění úrovně …více
Abstract:
This diploma thesis contains the research of physical activities of high school students. Specifically, it focuses on the group of the first and second grades of the high school in Rokycany. The monitoring was attended by 43 students (of which 21 girls and 22 boys).All monitored students had to wear pedometers Yamax SW 700, for one week, and the Garmin Vívofit bracelet and also Garmin Vívofit 3 bracelet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Valach, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VANÍČEK, Milan. MONITOROVÁNÍ POHYBOVÉ AKTIVITY STUDENTŮ PRVNÍCH A DRUHÝCH ROČNÍKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL POMOCÍ FITNESS NÁRAMKŮ GARMIN. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/