Bc. Petra Miškarová

Bakalářská práce

Mravnostní trestné činy

Immoral Offences
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mravnostní kriminality. Práce je zejména zaměřena na jednotlivé trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Tyto činy jsou rozebrány z hlediska jejich obligatorních znaků a je provedeno srovnání právní úpravy. Pozornost je věnována také osobě pachatele mravnostních trestných činů na dětech i dospělých a jeho motivu. Závěrečná kapitola náleží …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with moral crime. The thesis is mainly focused on individual offences agains human dignity in sexual matters. These offences are discussed in terms of their obligatory character and the legislation is compared here. Attention is also dedicated to the character of the offender who commits moral crimes against children and adults, and his motive. The final chapter belongs to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního