Bc. Lucie KABRLOVÁ

Diplomová práce

Téma krajina {--} reflexe přírody a reflexe umění

Landscape Theme ? reflection of nature and reflection of art
Anotace:
Diplomová práce Téma Krajina ? reflexe přírody a reflexe umění nabízí informační platformu pohledů na fenomén přírody a krajiny v dějinných a současných podmínkách s důrazem na uměleckou reflexi v českém dobovém prostředí. V první kapitole autorka sleduje proměnu vztahu člověka ke světu v důsledku historického vývoje a estetického vnímání. Zaměřuje se na duchovní rozměr krajiny a odkazuje k mytickým …více
Abstract:
The thesis ?Landscape Theme ? reflection of nature and reflection of art? offers a framework of different viewpoints on the phenomena of nature and landscape under the historical and contemporaneous conditions with emphasis on artistic reflection in the Czech area. In the first chapter the author seeks the change in human relation to the world on account of historical development and esthetical perception …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zbyněk Sedláček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KABRLOVÁ, Lucie. Téma krajina {--} reflexe přírody a reflexe umění. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Kurátorská studia