Petra PILÍKOVÁ

Diplomová práce

Školní úspěšnost a specifická porucha učení dysortografie.

Success in school and Dysorthography.
Anotace:
Cílem diplomové práce je upozornit na souvislosti mezi specifickými poruchami učení a školním úspěchem. Teoretická část charakterizuje specifika vývoje dítěte mladšího školního věku, proces učení a jeho zákonitosti, specifické poruchy učení, jejich jednotlivé typy a popisuje podmínky úspěšnosti ve vzdělávacím procesu. Praktická část je zaměřena na zpracování výzkumu, analýzu a interpretaci výsledků …více
Abstract:
The aim of the thesis is to highlight the link between learning disabilities and school success. The theoretical part describes the specifics of the development of a child under school age, the learning process and its laws, specific learning disabilities, their various types and describes the conditions for success in education. The practical part is focused on research, processing, analysis and interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Erika Nehrerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PILÍKOVÁ, Petra. Školní úspěšnost a specifická porucha učení dysortografie.. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / NŠ-TV-C

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bn0w5z bn0w5z/2
26. 4. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
26. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.