Petra PILÍKOVÁ

Master's thesis

Školní úspěšnost a specifická porucha učení dysortografie.

Success in school and Dysorthography.
Abstract:
Cílem diplomové práce je upozornit na souvislosti mezi specifickými poruchami učení a školním úspěchem. Teoretická část charakterizuje specifika vývoje dítěte mladšího školního věku, proces učení a jeho zákonitosti, specifické poruchy učení, jejich jednotlivé typy a popisuje podmínky úspěšnosti ve vzdělávacím procesu. Praktická část je zaměřena na zpracování výzkumu, analýzu a interpretaci výsledků …more
Abstract:
The aim of the thesis is to highlight the link between learning disabilities and school success. The theoretical part describes the specifics of the development of a child under school age, the learning process and its laws, specific learning disabilities, their various types and describes the conditions for success in education. The practical part is focused on research, processing, analysis and interpretation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012
Accessible from:: 26. 4. 2012

Thesis defence

 • Supervisor: PaedDr. Erika Nehrerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PILÍKOVÁ, Petra. Školní úspěšnost a specifická porucha učení dysortografie.. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Pedagogical Fakulty

Master programme / field:
Primary school teaching / NŠ-TV-C

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses bn0w5z bn0w5z/2
26/4/2012
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
26/4/2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.