Mgr. Tomáš Chromý

Bakalářská práce

Teorie racionální volby v sociologii náboženství

Rational choice theory in sociology of religion
Anotace:
Tématem této přehledové bakalářské práce je Teorie racionální volby v sociologii náboženství, tak jak ji nastínili její autoři R. Stark, W.S. Bainbridge a R. Finke. Reflektován bude také přístup jejich dalších stoupenců, např. L.R. Iannacconna, ale i jejich kritiků. Teorie vznikla ve 2.polovině minulého století ve Spojených státech amerických jako reakce na sekularizační teorii, která je optikou Teorie …více
Abstract:
The subject of this Bachelor thesis is a Theory of rational choice in sociology of religion in the way outlined by its authors R. Stark, W.S. Bainbridge and R. Finke. There is also going to be reflected the approach of this theory’s other followers such as L.R. Iannacconne, but also its critics. The theory originated in USA as a reaction to secularization theory. From the Theory of rational choice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Roman Vido, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Martina Potančok

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma