Gabriela SKORUNKOVÁ

Bakalářská práce

Cizojazyčná integrace dětí předškolního věku do vzdělávací instituce ve Velké Británii.

The foreign-language preschool age children integration in the UK education institution.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vzhled do problematiky integrace dětí převážně z bilingvních rodin předškolního a mladšího školního věku ve Velké Británii. Teoretická část bakalářské práce obsahuje kapitoly věnující se problematice integrace a inkluze dětí cizinců, bilingvismu, xenofobie, multikulturalitě, multikulturní výchově a rasismu. Praktická část je koncipována jako vícečetná případová studie, která …více
Abstract:
The aim of the Bachelor work is to look into the issue of the integration of children from bilingual families, mostly pre-school and school age in the UK. The theoretical part contains chapters dealing with the issue of integration and inclusion of children of foreigners, xenophobia, multiculturalism, multicultural education and racism. The practical part is designed as a multiple case study to map …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Eva Svobodová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKORUNKOVÁ, Gabriela. Cizojazyčná integrace dětí předškolního věku do vzdělávací instituce ve Velké Británii.. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bn2cyv bn2cyv/2
2. 1. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 1. 2019
Bulanova, L.
3. 1. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.