Veronika SMETANOVÁ

Diplomová práce

Vliv protidrogové prevence na následné zkušenosti studentů vysokých škol s drogami

Preventing Drug Use: The Influence on University Students' and Their Possible Subsequent Drugs Experience
Anotace:
Diplomová práce se věnuje vlivu protidrogové prevence na následné zkušenosti studentů vysokých škol s drogami. Úvodní kapitoly teoretické části se zaměřují na historii užívání a zneužívání psychotropních látek, definici drog a problematiku psychotropních látek a závislostí. V další části práce rozebírá klasifikaci psychotropních látek. Součástí páté kapitoly jsou poruchy duševní a poruchy chování způsobené …více
Abstract:
This thesis deals with the influence of drug prevention on the subsequent experience of university students with drugs. The introductory chapters focus on the history of the use and abuse of psychotropic substances, the definition of drugs and the issue of psychotropic substances and addictions. The next part analyses the classification of psychotropic substances. The fifth chapter deals with mental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMETANOVÁ, Veronika. Vliv protidrogové prevence na následné zkušenosti studentů vysokých škol s drogami. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta