Bc. Jiří Forst

Diplomová práce

Odpovědnost za přestupky v právu životního prostředí

Misdemeanours in the Environmental Law
Anotace:
Anotace: Tato diplomová práce se zabývá odpovědností za přestupky v právu životního prostředí, s vymezením pramenů platné právní úpravy. Práce je rozdělena do jednotlivých kapitol, kdy každá kapitola je věnována určité složce životního prostředí. V této diplomové práci jsou uvedeny některé vybrané ustanovení skutkových podstat přestupků, které jsou doplněny o soudní judikaturu a příklady. Pozornost …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of responsibility for the offences against the environmental law, with the specification of the sources of the current legislation. The thesis is divided into individual chapters. Each chapter deals with a particular part of the environment. In this thesis I mention several selected regulations of factual nature of the offences further completed with practice of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta