Theses 

Odpovědnost za přestupky v právu životního prostředí – Bc. Jiří Forst

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiří Forst

Diplomová práce

Odpovědnost za přestupky v právu životního prostředí

Misdemeanours in the Environmental Law

Anotace: Anotace: Tato diplomová práce se zabývá odpovědností za přestupky v právu životního prostředí, s vymezením pramenů platné právní úpravy. Práce je rozdělena do jednotlivých kapitol, kdy každá kapitola je věnována určité složce životního prostředí. V této diplomové práci jsou uvedeny některé vybrané ustanovení skutkových podstat přestupků, které jsou doplněny o soudní judikaturu a příklady. Pozornost je věnována správnímu řízení při rozhodování o správních deliktech. Závěr je věnován zhodnocení právní úpravy v Anotace: Tato diplomová práce se zabývá odpovědností za přestupky v právu životního prostředí, s vymezením pramenů platné právní úpravy. Práce je rozdělena do jednotlivých kapitol, kdy každá kapitola je věnována určité složce životního prostředí. V této diplomové práci jsou uvedeny některé vybrané ustanovení skutkových podstat přestupků, které jsou doplněny o soudní judikaturu a příklady. Pozornost je věnována správnímu řízení při rozhodování o správních deliktech. Závěr je věnován zhodnocení právní úpravy v oblasti ochrany životního prostředí s předloženými návrhy de lege ferenda.

Abstract: This thesis deals with the issue of responsibility for the offences against the environmental law, with the specification of the sources of the current legislation. The thesis is divided into individual chapters. Each chapter deals with a particular part of the environment. In this thesis I mention several selected regulations of factual nature of the offences further completed with practice of the courts and examples. The focus of this thesis is also on the administrative proceedings in the decision making of the administrative delicts. The conclusion focuses on the evaluation of the legislation in the area of the environmental protection with the proposed suggestions de lege ferenda.

Klíčová slova: Klíčová slova, odpovědnost za přestupky, ochrana životního prostředí, správní řízení, právní úprava přestupků. Key words, offense responsibility, environmental protection, administrative proceedings, legislation of offences.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:04, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz