Bc. Lucie Králíková

Diplomová práce

Firemní kultura a interní komunikace v podniku Unicorn Systems a.s.

Corporate culture and internal communiciaton in company Unicorn Systems a. s.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou firemní kultury a interní komunikací ve firmě Unicorn Systems a.s., která je poskytovatelem IT služeb. Cílem práce je zjistit úroveň firemní kultury a vnitrofiremní komunikace, spokojenost zaměstnanců, identifikovat složky firemní kultury a interní komunikace dle teoretických východisek a na základě výsledků dotazníkového šetření navrhnout taková opatření, která by …více
Abstract:
The thesis deals with the analysis of the corporate culture and internal communication in company Unicorn Systems a.s., a provider of IT services. The target of the thesis is to escartain the standard of corporate culture and internal communication, employees´ satisfaction. It aims to identify the elements of the corporate culture and internal communication according to theoretic bases, and based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní