Jiří Šimůnek

Bakalářská práce

Finanční analýza a krátkodobý finanční plán společnosti Patria Finance a. s.

Financial analysis and short term financial plan of Patria Finance a.s.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zhotovit finanční analýzu společnosti Patra finance, a.s. v letech 2013 – 2017 a krátkodobý finanční plán pro rok 2018. Jedná se o nebankovní investiční společnost.V metodické části této práce jsem se zaměřil na jednotlivé metody, které jsem poté použil v části praktické. v Druhé, praktické části jsou už dané metody aplikovány, konkrétně horizontální a vertikální analýza …více
Abstract:
The purpose of this this bachalore thesis is to make a financial analysis of Patria Finance,a.s. for the years 2013 – 2017 and and do the short term financial plan for the year 2018. It is nonbank investment company. In the methodical part of this thesis there are described all the methods which are used in the practical part. In the practical part there are used those methods. It is vertical and horizontal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Veronika Staňková
  • Oponent: Pavel Huňáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77875