Ing. Jakub VLÁŠEK

Diplomová práce

Užití programovatelného pole Altera pro číslicové zpracování signálů

Use of Altera FPGA board for digital signal processing
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá prostředím Altera DSP Builder, popisuje návrh systémů číslicového zpracování signálů za použítí bloků Advandced Blockset. Úkolem práce je se seznámit s tímto prostředím a vytvořit jednoduché příklady filtrace. Druhá část práce je věnována návrhu experimentálního ultrazvukového senzoru pro mobilní platformu a hlavně návrhu vícekanálové A/Č Č/A desky připojitelné k DSP …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on Altera DSP Builder and describes design of digital signal processing using the Advanced Blockset. The goal of this thesis is to create an introduction and simple filtering examples. Second part of this thesis deals with design of experimental ultrasonic sensor for the mobile platform and a multi-channel A/D D/A card usable with DSP Builder.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Pavlíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLÁŠEK, Jakub. Užití programovatelného pole Altera pro číslicové zpracování signálů. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 05. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma