Jan ŘÍHA

Bakalářská práce

Ochrana práva na spravedlivý proces ve smyslu nepřiměřené délky trvání soudního řízení v pojetí Ústavního soudu České republiky a Evropského soudu pro lidská práva

Protection of the right to a fair trial in the sense of the disproportionate duration of legal proceedings in the concept of the Constitutional Court of the Czech Republic and the European Court of Human Rights
Anotace:
Popis interpretace práva na spravedlivý proces Ústavního soudu České republiky a Evropského soudu pro lidská práva v judikatuře, s důrazem na nepřiměřenou délku soudního řízení.
Abstract:
Description of the interpretation of the right to a fair trial of the Constitutional Court of the Czech Republic and the European Court of Human Rights in case law, with emphasis on the disproportionate duration of court proceedings.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Pezl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘÍHA, Jan. Ochrana práva na spravedlivý proces ve smyslu nepřiměřené délky trvání soudního řízení v pojetí Ústavního soudu České republiky a Evropského soudu pro lidská práva. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/