Theses 

Strategie výuky v podnikovém vzdělávání dospělých – Markéta SABELOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Markéta SABELOVÁ

Bakalářská práce

Strategie výuky v podnikovém vzdělávání dospělých

Educational strategy of in-company education of adults

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá formami a metodami podnikového vzdělávání a je rozdělena do dvou částí ? teoretické a empirické. Cílem teoretické části je zmapovat odbornou literaturu, zaměřenou na podnikové vzdělávání, zejména ve vztahu k formám a metodám podnikového vzdělávání. V empirické části, je prováděn výzkum pomocí dotazníkového šetření a cílem tohoto výzkumu je, jaké jsou zkušenosti zaměstnanců s metodami používanými v podnikovém vzdělávání, což je také hlavní výzkumná otázka, která je dále rozdělena na čtyři specifické výzkumné otázky. A to: Jaké mají zaměstnanci zkušenosti se vzdělávacími aktivitami v rámci podnikového vzdělávání? Jaká je frekvence užívání metod podnikového vzdělávání? Které metody podnikového vzdělávání zaměstnanci osobně preferují? Která metoda podnikového vzdělávání je podle zaměstnanců nejefektivnější? Z výzkumu vyplynulo, že nejčastěji používanou metodou v podnikovém vzdělávání je instruktáž při výkonu práce, přičemž tato metoda vzdělávání je také z pohledu zaměstnanců nejefektivnější a nejvíc preferovaná.

Abstract: This thesis focuses on forms and methods of in-company education and is divided in two parts - theoretical and empirical one. The theoretical part aims to chart the expert litterature on topic of in-company education particularly the litterature related to forms and methods of in-company education. In the empirical part a research was conducted using questionnaires which aimed to chart experience of employees with methods used in in-company education, which is also the main research question. The main research question is divided in four specific research questions. They are as follows: What is the employees´ experience with educational activities used in in-company education? Which methods do the employees personally prefer? Which method is according to employees the most effective? The research shows that the most often used method of in-company education is instructing while working which is also the most effective and preferred method according to questionned employees.

Klíčová slova: Formy vzdělávání, metody vzdělávání, vzdělávací aktivity, podnikové vzdělávání

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 4. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26952 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SABELOVÁ, Markéta. Strategie výuky v podnikovém vzdělávání dospělých. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 16:52, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz