Bc. Jaroslav PŘIKRYL

Diplomová práce

Evropský soud pro lidská práva: Právo homosexuálů na rodinný život

The European Court of Human Rights: The right of same-sex couple to family lif
Anotace:
Bc. Jaroslav Přikryl, název práce: Evropský soud pro lidská práva: Právo homosexuálů na rodinný ţivot (diplomová práce), Brno 2013, 103 s. Diplomová práce je zaměřena na problematiku rodinného ţivota. Předkládá moţnost sociálně-pedagogického působení na všechny sociální skupiny, ne jen na znevýhodněné. Teoretická část je přehledová, zahrnuje sociální a právní aspekty partnerství homosexuálů v rámci …více
Abstract:
Bc. Jaroslav Přikryl, the title of the thesis: European Court of Human Rights: The right of homosexuals to family life (thesis), Brno 2013, 103 p. This thesis is focused on the issues of family life. It presents the possibility of socio-pedagogical influence on all social groups, not just the disadvantaged. The theoretical part is a survey, including social and legal aspects of gay partnerships in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2013
Zveřejnit od: 22. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Dalibor Jílek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘIKRYL, Jaroslav. Evropský soud pro lidská práva: Právo homosexuálů na rodinný život. Brno, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 3. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe