Theses 

Reklama v době globalizace – Adéla Wagnerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Adéla Wagnerová

Bakalářská práce

Reklama v době globalizace

Advertising in the era of globalized world

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu lokalizačních principů firmy McDonald's a její reklamní strategie. V souvislosti se sílícím vlivem globalizace, dochází ke sjednocování ekonomických oblastí a k následnému prostupování globalizace do kulturní oblasti. Lokální kultury se sobě přibližují a vzniká kultura jednotná, globální. Každá akce budí reakci, proto i globalizace má svůj následek a totiž akcentování místních koloritů a upřednostňování lokálních principů před unifikací. V první kapitole jsou definovány základní pojmy, jakými jsou marketingové, komerční komunikace a reklama. V práci jsou rozebrány oblasti vlivu globalizace a podrobněji zejména změny reklamy v globálním prostředí. V práci jsou na základně výzkumu dotazníkovým šetřením analyzovány reklamní strategie firmy McDonald's. V závěru práce je navrhnut nový, lokálně přizpůsobený produkt a firmě jsou přiloženy další doporučení týkající se reklamy.

Abstract: This bachelor thesis focuses on the analysis of local principals of McDonald's corporation and its promotion strategy. In the context of growing influence of the globalization, the economic areas are connected and the globalization also affects the culture. Local cultures are closer to each other and one global culture is being created. For every action there is a reaction, therefore also for the globalization there is its reaction -- a focus on local culture and a preference for local principal before the unification. In the first chapter, the basic terms are defined, such as marketing and commerce communications and advertising. In the thesis, the areas of influence of the globalization are analyzed, especially the changes in advertising in the global environment. Also the advertising strategy of McDonald's is analyzed through a survey. A new locally customized product is suggested in the conclusion of the thesis and more suggestions are made concerning the advertising of McDonald's Czech Republic.

Klíčová slova: reklamní kampaň, McDonald´s, glocalizace, kultura, adaptace, komerční komunikace, reklama, globalizace, lokalizace

Keywords: globalization, glocalization, advertising, McDonald´s, culture, localization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Drahomíra Jiráková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31821


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 19:49, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz