Bc. Alena Večeřová

Diplomová práce

Possibilities of Active Participation of Students with SLD in Learning English Language

Possibilities of Active Participation of Students with SLD in Learning English Language
Anotace:
Tato magisterská práce se zabývá novými možnostmi zlepšení přístupu studentů k učení se cizímu jazyku a jak překonat pasivitu studentů, zvláště s využitím informačních technologií a aktivní odpovědnosti za vlastní stadium, s ohledem na potíže způsobované specifickými poruchami učení, jako například dyslexie nebo dysgrafie. Účelem této práce je stanovení možných způsobů aktivní účasti studentů na procesu …více
Abstract:
This master’s thesis deals with the new possibilities how to improve learners´ approach to studying a foreign language and how to overcome learners´ passivity, especially through technology and active, shared responsibility, with regards to their special learning disabilities such as dyslexia, or dysgraphia. The purpose of the thesis is to determine the possible ways of learners´ active participation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: B.A. Aaron Marc Collier
  • Oponent: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy