Zuzana Velebilová Nováková

Bakalářská práce

Péče o ženu se syndromem feto-fetální transfuze z pohledu porodní asistentky

Care for a Woman with Twin-to-Twin Transfusion Syndrome from Midwife s Perspective
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vícečetných těhotenství se zaměřením na monochoriální dvojčata a syndrom feto-fetální transfuze jako jejich specifickou komplikaci. Teoretická část se zabývá vícečetným těhotenstvím od základních poznatků až k syndromu feto-fetální transfuze u monochoriálních dvojčat. Ve druhé části práce je zpracována kazuistika pacientky se syndromem feto-fetální transfuze …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deal with the issues of multiple pregnancies with attention to monochorionic twins and the twin-to-twin transfusion syndrome as a their specific complication. . The theoretical part concerns with multiple pregnancy from the basic knowledge up to the twin-to-twin transfusion syndrome in monochorionic twins. The second part of this thesis provides a case report of a patient with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2021
  • Vedoucí: MUDr. Jiří Vojtěch
  • Oponent: MUDr. Magdalena Kučerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma