Martin Rejka

Diplomová práce

Automotive industry as a factor of regional competitiveness in the Czech Republic

Automobilový průmysl jako faktor regionální konkurenceschopnosti v České republice
Anotace:
Automobilový průmysl je jedním z nejdůležitějších průmyslových odvětví v České republice. Tato diplomová práce identifikuje jeho hlavní charakteristiky a zhodnocuje jeho dopad na regionální konkurenceschopnost. Hypotéza testovaná v praktické části je že dodavatelé produktů s vysokou přidanou hodnotou přispívají regionální konkurenceschopnosti více, než dodavatelé jednoduchých produktů. Přehled relevantních …více
Abstract:
The automotive industry is one of the most important industries in the Czech Republic. This diploma thesis identifies its main characteristics and assesses its impact on regional competitiveness. The hypothesis tested in the practical section of this thesis is that suppliers producing high value-added products contribute to regional competitiveness more than suppliers of simple products. A review of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Martin Pělucha
  • Oponent: Viktor Květoň

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51505