Theses 

Využití elektronických komunikačních a distribučních kanálů v bankách – Bc. Petra Vršecká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Bc. Petra Vršecká

Bakalářská práce

Využití elektronických komunikačních a distribučních kanálů v bankách

Use of Electronic Communication and Distribution Channels in Banks

Anotace: Práce je zaměřena na důležitost a funkčnost webových stránek a druhy elektronického bankovnictví pro banky a klienty v dnešní době.Cílem práce je analyzovat webové stránky a porovnání nákladů na různé druhy elektronických prostředků u vybraných bank.V první kapitole jsou popsány počátky a vývoj elektronických komunikačních a distribučních kanálů, druhá kapitola se zaměřuje popis webových stránek.Třetí kapitola popisuje využití elektronických distribučních kanálů, kterými jsou telefonní, mobilní a internetové bankovnictví.Ve čtvrté kapitole je provedena analýza webových stránek a nákladů na telefonní, mobilní a internetové bankovnictví u vybraných bank.

Abstract: The work is focused on the importace and functionality of web sites and types of electronic banking for banks and clients today.The aim is to analyze the Web sites and comparing cost of various types of electronic equipment at selected banks.The first chapter describes the origins and development of electronic communication and distribution channels,the second chapter focuses on description of the sites.The third chapter describes the use of electronic distribution channels such as telephone, mobile and internet banking.The fourth chapter is an analysis of web pages and the cost of telephone,mobile and Internet banking at selected banks.

Klíčová slova: klient, webové stránky, telefon, mobil, internet, client, website, telephone, mobile

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2011
  • Vedoucí: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 21:14, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz