Bc. Petra HINNEROVÁ

Diplomová práce

Prahové kompetence dobrovolníka v dlouhodobém preventivním volnočasovém programu pro děti a mládež v Plzni

Treshold competencies of volunteers in long term preventive volunteer programs for children and youth in Pilsen
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zmapování základních kompetencí dobrovolníků v preventivních dlouhodobých dobrovolnických programech pro děti a mládež. Teoretická část se zabývá popisem kompetencí, dobrovolnictví a preventivních dlouhodobých programů pro děti a mládež, které jsou postaveny právě na aktivitě dobrovolníků. Nejznámějším takovým programem u nás je Pět P, který je inspirován celosvětově známým …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to map the basic competencies of volunteers in long term preventive volunteer programs for children and youth. The theoretical part describes the competencies, volunteerism and preventive long term programs for children and youth, which are based on the volunteers? activity. The most widely known one in the Czech Republic is the Pět P (Five P), which is inspired by the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Dubec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HINNEROVÁ, Petra. Prahové kompetence dobrovolníka v dlouhodobém preventivním volnočasovém programu pro děti a mládež v Plzni. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická