Bc. Martin Řezníček

Diplomová práce

Využití Bluetooth technologie pro ovládání zvedacího zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí

Using Bluetooth Technology to Control Lifting Devices for People with Reduced Mobility
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout řídicí jednotku a aplikaci pro OS Android, která bude pomocí Bluetooth přenosu sloužit pro ovládání svislých zvedacích zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí. Teoretická část spočívá v definování norem a předpisů týkajících se těchto zvedacích zařízení, popisu vývojového prostředí Android Studio, popis přenosu dat pomocí Bluetooth a zpracování odhadu snížení …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to design a main control unit and mobile app for Android operating system which is going to be used for the motion control of the vertical lifting platforms via Bluetooth wireless technology standard enabling immobile people to over-come height differences. The theoretical part defines standards and regulations related to the lifting platforms and a description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Řezníček, Martin. Využití Bluetooth technologie pro ovládání zvedacího zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management