Theses 

Ocelobetonová patrová budova s železobetonovým jádrem. – Martin Kubečka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martin Kubečka

Diplomová práce

Ocelobetonová patrová budova s železobetonovým jádrem.

Composite steel-concrete multi-storey building.

Anotace: Předmětem diplomové práce je statický návrh a posouzení rozhodujících prvků patrové budovy, především části tvořené ocelovou konstrukcí. Práce obsahuje problematiku ocelových patrových budov, návrh patrové budovy a její dispozice, výkresovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro stavební řízení nutnou pro seznámení se s objektem a následný statický výpočet a posouzení. Výpočet je doplněn návrhem rozhodujících spojů nosné ocelové konstrukce a její výrobní dokumentací.

Abstract: Subject of this thesis is the structural design and assessment of critical elements of multi-story building, consisting mainly of steel structures. The work includes the issue of multi-storey steel buildings, design of multi-storey building and layout, scale drawings in the detailed design necessary to become familiar with the subject and the subsequent structural analysis and assessment. The calculation is completed critical design boards supporting steel structure and specifications.

Keywords: Ocelová patrová budova, železobetonové jádro, ocelobetonová spřažená konstrukce, spoje ocelových konstrukcí., Steel multi-storey building, Steel-concrete core, composite cnostruction.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Miroslav Rosmanit
  • Oponent: Michal Jandera

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 13:34, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz