Bc. Jan Fiala

Diplomová práce

Organic Food Labelling and its Influence on Generation Y´s Purchase Behavior on German Market

Značení ekologicky šetrných potravin a jeho vliv na nákupní chování generace Y na německém trhu
Anotace:
Diplomová práce zkoumá důležitost, vliv a samotné vnímaní značení ekologicky šetrných potravin generací Y na německém trhu ve spojitosti s nákupním chováním německé generace Y. Tato práce se dále zaměřuje na zjištění faktorů, jenž mají významný vliv na proces rozhodování během nákupu organických potravin. V teoretické části jsou představena a diskutována relevantní témata jako například organické potraviny …více
Abstract:
The Diploma Thesis examines the perception, influence and role of organic food labelling on the German market in connection with the consumer behavior of Generation Y as organic food products have become of high interest over the last decade. This thesis also examines the main factors having an impact during decision-making process while purchasing organic food. In the theoretical part the relevant …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.

Citační záznam