Barbora Stoláriková

Master's thesis

Komparace mezinárodní a sektorové diverzifikace portfolií na akciových trzích v Evropské unii

Comparison of International and Intersectoral Portfolio Diversification on the Stock Markets in the European Union
Abstract:
Cílem diplomové práce je sestavit optimální portfolio finančních aktiv pro investora, jehož úmyslem je dokázat lepší zhodnocení sektorovou diverzifikací než mezinárodní diverzifikací portfolia v rámci Evropské unie. Optimální portfolio bude sestaveno na základně optimalizace úloh Markowitzova a Tobinova modelu.
Abstract:
Its aim is to build an optimal portfolio of financial assets to an investor whose intention is to prove a better appreciation than sectorial diversification of international portfolio diversification within the European Union. The optimal portfolio will be assembled at the base of optimization tasks Markowitz and Tobin model.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2016
  • Supervisor: Lumír Kulhánek
  • Reader: Petr Seďa

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava