Barbora Stoláriková

Master's thesis

Komparace mezinárodní a sektorové diverzifikace portfolií na akciových trzích v Evropské unii

Comparison of International and Intersectoral Portfolio Diversification on the Stock Markets in the European Union
Anotácia:
Cílem diplomové práce je sestavit optimální portfolio finančních aktiv pro investora, jehož úmyslem je dokázat lepší zhodnocení sektorovou diverzifikací než mezinárodní diverzifikací portfolia v rámci Evropské unie. Optimální portfolio bude sestaveno na základně optimalizace úloh Markowitzova a Tobinova modelu.
Abstract:
Its aim is to build an optimal portfolio of financial assets to an investor whose intention is to prove a better appreciation than sectorial diversification of international portfolio diversification within the European Union. The optimal portfolio will be assembled at the base of optimization tasks Markowitz and Tobin model.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedúci: Lumír Kulhánek
  • Oponent: Petr Seďa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava