Bc. Lada KYZLINKOVÁ, MBA

Diplomová práce

Významné životní události z pohledu seniorů

Key life events as viewed by seniors
Anotace:
V posledních dekádách se výrazně zvýšil zájem o klíčové životní události během ži-votního cyklu člověka a tyto představují hlavní osu i této práce. Cílem výzkumu bylo zmapo-vat životní události, které při rekapitulaci svého života vnímají lidé starší sedmdesáti let jako klíčové. S ohledem na povahu a cíl práce byla data získána rozhovory a tyto dále analyzová-ny pomocí interpretativní fenomenologické …více
Abstract:
There is a growing interest in the research of key life events across life span and this paper presents a study, which is mapping life events, which older people (70+) view as sig-nificant. The research data were collected through interviews, which were recorded, tran-scribed and analyzed using interpretative phenomenological analyses (IPA). The key life events that dominated life stories of our 8 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KYZLINKOVÁ, Lada. Významné životní události z pohledu seniorů. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bo5zu6 bo5zu6/2
9. 4. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.