Alžběta MORAVČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Kompetence manažera v neziskovém sektoru

Competence manager in nonprofit sector
Anotace:
Má bakalářská práce se zabývá kompetencemi manažera v neziskovém sektoru. Jejím cílem je poukázat na dovednosti a schopnosti, kterými by měl disponovat, s přihlédnutím na poslání organizace, na své vazby k spolupracovníkům i klientům, dobrý manažer. V teoretické části se zaměřím na samotnou osobu manažera, na jeho celkovou charakteristiku. V této kapitole tedy poukážu na specifika manažerské funkce …více
Abstract:
My bachelor?s thesis focuses on the problem of manager competence in non-profit sector. Its main focus is to point out the abilities and capabilities which a good manager should possess, with regard to the aim of the organization he serves, his ties to the clients as well as his coworkers. The teoretical part focuses on the manager as a person, his overall characteristics. This chapter points out the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2013
Zveřejnit od: 4. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ludmila Houdková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MORAVČÍKOVÁ, Alžběta. Kompetence manažera v neziskovém sektoru. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.1.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 1. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta