Chi Earn Choo

Bakalářská práce

The future development of Blockchain in Supply chain: Security and Transparency

The future development of Blockchain in Supply chain: Security and Transparency
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje zejména na bezpečnost a transparentnost přijetí technologie blockchain v dodavatelském řetězci. Pojmy "dodavatelský řetězec" a "blockchain" jsou používány při identifikaci řetězců SCM buď jako "distribuovaných" nebo "decentralizovaných" v závislosti na základních politikách a infrastrukturách kombinujících SCM a technologie blockchain. Nakonec byly v této studii diskutovány …více
Abstract:
This thesis is mainly focusing on the Security and Transparency of blockchain adoption in Supply Chain.The terms “Supply Chain” and “Blockchain” are used to identify the supply chain management as either a “distributed” or “decentralised” system being adopted by companies depending on the policies and infrastructures being dominated into the combination of Supply Chain and Blockchain. Finally, all …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2022
  • Vedoucí: Eva Křenková
  • Oponent: Petr Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85723