Radim KOŘÍNEK

Bakalářská práce

Využití superkapacitorů pro napájení elektrokola

The use of supercapacitors as electric bike power supply
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na princip funkce superkapacitoru stejně jako na materiály používané pro jejich výrobu. V práci jsou také porovnány superkapacitory s ostatní zařízení pro skladování elektrické energie. Praktická část práce je zaměřena na systém jízdního elektrokola. Zde jsou vysvětleny hlavní komponenty elektrokola a je navržen systém využívající pro napájení superkapacitorovou …více
Abstract:
This bachelor thesis is aimed at the principle of the supercapacitor function and materials used for their manufacture. In the thesis there are also compared supercapacitors with other devices for storing electric energy. The practical part of the thesis is aimed at the system of an electric bike. The author explains the key components of the electric bike and designs a system using a (supercapacity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zigler

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŘÍNEK, Radim. Využití superkapacitorů pro napájení elektrokola. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika