Bc. Kateřina VYHLÍDKOVÁ

Diplomová práce

Aktivity zaměřené na prevenci socio-patologických jevů u dětí a mládeže ve vybraných nízkoprahových centrech

Activities Aimed at the Prevention of Children´s and Youth´s Sociopathic Phenomena in Selected Youth-drop in Centers
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na volnočasové aktivity poskytované s ohledem na prevenci socio-patologických jevů u dětí a mládeže ve vybraných nízkoprahových centrech. Cílem práce je identifikace podoby přístupů v sociální práci s dětmi s ohledem na kulturu a zvyky dané společnosti. Důvodem pro výběr tématu je osobní zkušenost s prací s dětmi a mladými lidmi v nízkoprahovém zařízení a zájem o uvedenou …více
Abstract:
The thesis is focused on leisure-time activities provided with respect to socio-pathic phenomena in selected Youth-drop centers. The aim of the thesis is to identify the forms of approach in social work with children with respect to culture and customs of given society. The reason for this topic selection is a personal experience of dealing with children and adolescents in Youth-drop institution as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYHLÍDKOVÁ, Kateřina. Aktivity zaměřené na prevenci socio-patologických jevů u dětí a mládeže ve vybraných nízkoprahových centrech. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bofq1y bofq1y/2
14. 8. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
14. 8. 2018
Bulanova, L.
15. 8. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.