Theses 

Mikrobiální osídlení dutiny ústní – Lenka VRBOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka VRBOVÁ

Bakalářská práce

Mikrobiální osídlení dutiny ústní

Microbial settlement of oral cavity

Anotace: Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracovat rešerši na téma mikrobiální osídlení dutiny ústní na základě odborných článků a nastudované literatury. Dalšími cíli této bakalářské práce jsou: shrnout poznatky o výskytu mikroorganismů v dutině ústní člověka, zaměřit se na ústní mikroflóru a její vliv na patogenní změny a na závěr se seznámit s trendy v léčbě a vyšetření infekčních onemocnění v dutině ústní. V první a druhé části bakalářské práce je popsána anatomie dutiny ústní, následně jsou popsány jednotlivé rody bakterií, ústních mikromycet, virů a prvoků, které se v dutině ústní vyskytují a ovlivňují v ní vzniklé patogenní změny. Ve třetí části bakalářské práce je popsáno, jak správně dodržovat hygienu dutiny ústní pro správnou funkčnost chrupu. Poslední část je zaměřena na trendy v léčbě onemocnění v dutině ústní a na vyšetření pacienta ve stomatologické ordinaci.

Abstract: The main aim of this bachelor thesis is to study the topic of microbial settlement of the oral cavity on the basis of specialized articles and studied literature. Another aim of this bachelor thesis are: to summarize the knowledge about the occurrence of microorganisms in oral cavity, to focus on oral microflora and its influence on pathogenic changes and finally to get acquainted with the trends in treatment and examination of infectious diseases in oral cavity. In the first and second part of the bachelor thesis is described anatomy of oral cavity, followed by individual genes of bacteria, oral micromycetes, viruses and protozoa that occur in the oral cavity and influence pathogenic changes. The third part of the bachelor thesis describes how to properly maintain the oral hygiene for proper functioning of the teeth. The last part focuses on the trends in the treatment of the diseases in the oral cavity and on the examination of the patient in the dental office.

Klíčová slova: dutina ústní, mikroflóra dutiny ústní, patogenní změny v dutině ústní, ústní hygiena, trendy v léčbě onemocnění, vyšetření pacienta.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48107 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

VRBOVÁ, Lenka. Mikrobiální osídlení dutiny ústní. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz