Mgr. Miroslav Frýdek, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Provinční správa starověkého Říma a její nešvary - od alterum non laedere ke crimen peciunae repetundae

Provincial Administration of Ancient Rome and its ills - from alterum non laedere to crimen peciunae repetundae
Abstract:
Téma předkládané rigorózní práce s názvem „Provinční správa starověkého Říma a její nešvary – od alterum non laedaere ke crimen repetundarum“ je náhledem do dvou spolu velmi úzce souvisejích oblastí antického římského práva veřejného: provinční správy a zločinu vydírání provincií (crimen pecuniae repetundae). Tématu vydírání provincií se již věnuji od roku 2009, kdy jsem napsal, obhájil a vyhrál fakultní …more
Abstract:
m získal se stávala nedílnou součástí římské obce – civitas. Zcela odlišný postup zavedli Římané při správě území, která se nacházela mimo Itálii. Pro tato území se začal používat termín provincie. Tento termín – provincia – původně označoval funkci či poslání svěřené úředníkovi národa římského – veliteli vojska. Od roku 227 př. n. l se tak označuje oblast ležící mimo Itálii, která je spravována úředníkem …more
Abstract:
Theme of the submitted rigorous thesis titled “The provincial administration of Ancient Rome and its maladies” – from alterum non laedaere to crimen repentudarum” is a view into the two closely related areas of Ancient Roman public law: the provincial administration and the crime of extortion of provinces (crimen pecuniae repetundae). I have devoted to the topic of extortion of provinces already since …more
Abstract:
remarkable was Syracuse). From the end of 5th century B.C. onwards Carthage had a few settlements in this eastern part of the island. Sicily had a very favourable strategic position in this regard and both Romans and Carthaginians were conscious of this. Battles between Syracuse and Messana lead to the so called First Punic War. The course of this war will not be discussed as only the result is important …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 3. 2012
  • Reader: doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D., doc. JUDr. J. Bílý, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Law and Legal Science / Law

Theses on a related topic