Mgr. Miroslav Frýdek, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Provinční správa starověkého Říma a její nešvary - od alterum non laedere ke crimen peciunae repetundae

Provincial Administration of Ancient Rome and its ills - from alterum non laedere to crimen peciunae repetundae
Anotácia:
Téma předkládané rigorózní práce s názvem „Provinční správa starověkého Říma a její nešvary – od alterum non laedaere ke crimen repetundarum“ je náhledem do dvou spolu velmi úzce souvisejích oblastí antického římského práva veřejného: provinční správy a zločinu vydírání provincií (crimen pecuniae repetundae). Tématu vydírání provincií se již věnuji od roku 2009, kdy jsem napsal, obhájil a vyhrál fakultní …viac
Anotácia:
m získal se stávala nedílnou součástí římské obce – civitas. Zcela odlišný postup zavedli Římané při správě území, která se nacházela mimo Itálii. Pro tato území se začal používat termín provincie. Tento termín – provincia – původně označoval funkci či poslání svěřené úředníkovi národa římského – veliteli vojska. Od roku 227 př. n. l se tak označuje oblast ležící mimo Itálii, která je spravována úředníkem …viac
Abstract:
Theme of the submitted rigorous thesis titled “The provincial administration of Ancient Rome and its maladies” – from alterum non laedaere to crimen repentudarum” is a view into the two closely related areas of Ancient Roman public law: the provincial administration and the crime of extortion of provinces (crimen pecuniae repetundae). I have devoted to the topic of extortion of provinces already since …viac
Abstract:
remarkable was Syracuse). From the end of 5th century B.C. onwards Carthage had a few settlements in this eastern part of the island. Sicily had a very favourable strategic position in this regard and both Romans and Carthaginians were conscious of this. Battles between Syracuse and Messana lead to the so called First Punic War. The course of this war will not be discussed as only the result is important …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 3. 2012
  • Oponent: doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D., doc. JUDr. J. Bílý, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / odbor:
Law and Legal Science / Law

Práce na příbuzné téma