Bc. Anastassiya Issakova

Bakalářská práce

Marketing Mix of the Hotel "U Lišky"

Marketing Mix of the Hotel "U Lišky"
Anotace:
Cíl touto práce je analyzovat a zhodnotit 7P marketingový mix hotelu "U lišky" a navrhnout budoucí zlepšení. Autor si vybral právě toto téma, protože ji zajímá vliv marketingu na výrobku a jak to může být proměněn na něco nového a mnohem přínosnější jak pro spotřebitele a organizaci.Výzkumná metoda, která byla vybrána pro tuto práci byl rozhovor s generálním ředitelem hotelu "U Lišky" Jitkou Podpěrovou …více
Abstract:
The aim of the work is to analyze and evaluate the 7P's marketing mix of the hotel "U Lišky" and suggest future improvements. Author has chosen exactly this topic, because she is interested in the influence of marketing on the product and how it can be transfigured to something new and much more beneficial for both consumer and organization. The research method that has been chosen for this work was …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: M.A. Donna Dvorak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management